Kruisberghoeve: Wasserij, spoelerij, compostering en landbouw

Sla navigatie over

HomeCompostering › Proces

Compostering: Proces

Naargelang de aard van uw groenafval zal deze eerst geschreddert worden waarna het composteringsproces in gang wordt gezet.

Compost is de resterende materie dat ontstaat na ontbinding van organische materiaal.
Een composteringsproces kan spontaan plaatsvinden door de natuurlijke aanwezigheid van bacteriën en schimmels op organische materialen. Deze schimmels en bacteriën halen uit het verwerken van deze materialen energie die zij zelf nodig hebben voor hun levensproces.

Voor een ideale verloop van de compostering voorzien wij de compost van voldoende zuurstof en water tijdens het proces. Dit doen we door het regelmatig omwoelen van de compost en het controleren van temperatuur en vochtigheid gedurende het gehele composteringsproces.

De organische stoffen zijn het belangrijkste bestanddeel van compost. Het organisch stofgehalte van de compost hangt vooral af van de duur van de compostering en het vochtgehalte van de compost. Hoe langer de compostering duurt, hoe lager het organische stofgehalte.