Kruisberghoeve: Wasserij, spoelerij, compostering en landbouw

Sla navigatie over

Home › Landbouw

Landbouw

Het facet landbouw ligt aan de basis van het ontstaan van Kruisberghoeve. In de jaren 40 en 50 bedroeg de landbouwoppervlakte ongeveer 65 ha, ontstaan via ontginning van heidegronden. Ondertussen bezit het bedrijf meer dan 300 ha landbouwgrond voor teelten zoals aardappelen, suikerbieten, erwten, wortelen, maïs, enz.

Al onze gewassen worden met de grootste zorg gezaaid, gekweekt en geoogst. Dit door onder andere de grond in gereedheid te brengen waardoor de gewassen in ideale omstandigheden gezaaid kunnen worden. Ook een juiste bemesting is zeer belangrijk voor de kwaliteit van onze gewassen, wij maken dan ook gebruik van onze eigen verwerkte biologisch afbreekbare groencompost. Van deze compost zijn wij zeker dat het op regelmatige basis werd onderzocht en dat het voldoet aan de vooropgestelde vereisten. De gewassen worden tijdens hun groei regelmatig behandeld tegen ziektes. Wel te verstaan heeft ieder gewas zijn eigen specifieke ziektes dus gebruiken wij voor ieder gewas de juiste producten. Wanneer de gewassen rijp zijn worden zij geoogst door hiervoor speciaal dienende machines. Deze geoogste gewassen worden afgevoerd voor verwerking, gespoeld in onze wasserij of opgeslagen in één van onze schuren.