Kruisberghoeve: Wasserij, spoelerij, compostering en landbouw

Sla navigatie over

HomeLandbouw › Suikerbieten

Landbouw: Suikerbieten

De teelt van suikerbieten is een belangrijke activiteit binnen ons bedrijf. Na onderzoek van het perceel, de bodembedekking, grondtarra, ziekteresistentie en suikergehalte bepalen wij iedere winter opnieuw welke variëteiten aan suikerbieten we in het voorjaar gaan zaaien.

Als voorbereiding op het zaaien wordt de grond bemest en geploegd met een vorkpakker. Het bietenzaad word gezaaid met een precisiezaaimachine. Dit is een zaaimachine die de zaadjes stuk voor stuk neerlegt. Vanwege onze windgevoelige gronden zaaien wij meestal gerst tussen het bietenzaad, dit om het stuiven van de grond te voorkomen. De oogst van suikerbieten vindt plaats in het najaar. De bieten worden hierna nog een paar dagen gestockeerd waarna ze via een bietenreiniger de vrachtwagen op gaan richting de suikerfabriek.

Van suikerbiet tot suiker.

Suiker wordt onder andere gewonnen uit suikerbieten. De suiker zit in een opgeloste vorm in de cellen van een suikerbiet. Na het oogsten van de suikerbieten worden deze naar een fabriek vervoerd, hier begint de verwerking van de suikerbieten tot suiker.

De gereinigde bieten worden via een bietenophaler naar de voorraadbunker gebracht. Hierna worden ze doormiddel van snijmolens in kleine reepjes gesneden. De reepjes worden via een transportband naar de broeitrog gebracht.

In de broeitrog worden de suikerbietreepjes verwarmd tot 70°C en vervolgens in de diffusietoren gepompt zodat deze reepjes overspoeld kunnen worden met warm water. Hierdoor lost de suiker in de reepjes op en blijft er een dikke suikersap over.
De ruwsap bestaat op dit moment voor 15% uit suiker maar bezit ook nog een hele hoop andere bestanddelen. Bij de sapzuivering worden alle resterende bestanden uit het sap gehaald. Dit proces noemt men de carbonatieproces. Na afloop blijft er een schoon suikersap over, dunsap genaamd. Het dunsap wordt door 4 verdampers gevoerd en met behulp van stoom verwarmd. Hierdoor verdampt het water uit het sap en houden we diksap over, een sap met een suikergehalte van 65%.

Vervolgens wordt de diksap naar de kookpannen vervoerd. Daar wordt het verder ingedikt totdat een geheel verzadigde oplossing is verkregen. Vanaf dat moment gaat de suiker zich hechten aan kleine, van te voren in de kookpan aangebrachte, kristallen. Deze kristalbrij noemen we masse-cuite.

Als de kristallen een bepaalde grootte hebben bereikt, valt de masse-cuite in een koeltrog. Daar kunnen de kristallen verder uitgroeien tot de gewenste grootte. Eenmaal op de juiste grootte worden de suikerkristallen gecentrifugeerd waarna suiker en stroop overblijven. De stroop ondergaat nogmaals dezelfde behandeling als het diksap omdat het nog niet zo zuiver is als de suikerkristallen.

De suikerkristallen worden gereinigd met stoom en vervolgens gedroogd en nogmaals gekoeld. Hierna zijn de kristallen klaar voor opslag. De suiker wordt verpakt voor verkoop in winkels of vervoerd voor industrieel gebruik.

Omdat de bieten alleen in het najaar worden gerooid, wordt in een periode van slechts 3 maanden suiker gemaakt voor een heel jaar.

De milieuvriendelijke werking van de suikerbietenteelt.

De metabolisme van elke plant bestaat uit het omzetten van zonne-energie naar een meer bruikbare vorm van energie. Bij dit proces worden koolstofdioxide (CO2) en water (H20) omgezet in organische stoffen (een meer bruikbare vorm van energie) en komt er zuurstof (O2) vrij.

De jaarlijkse zuurstofproductie van suikerbieten per hectare komt overeen met het gemiddelde jaarlijks zuurstofverbruik van meer dan 80 mensen. Uit de vergelijking met andere teelten blijkt dat suikerbieten gemiddeld per jaar per hectare 3 keer meer zuurstof en droge stof produceren dan graslanden en 4,5 keer meer dan bos.

Het gebruik van suiker.

Ieder suikerproduct is geproduceerd voor een ander gebruiksdoel, variërend van huishoudelijk gebruik tot industriële toepassingen.

Kristalsuiker (sacharose) of tafelsuiker is de meest gebruikte vorm van suiker gebruikt in onze keukens. Deze suiker wordt voornamelijk gebruikt voor het zoeten van onze thee of koffie of voor bereiden van verschillende lekkernijen. Kristalsuiker bezit, naast zijn zoete smaak, veel energie. (16,8 kJ per gram)
Bij het verwarmen van kristalsuiker vindt een chemische proces plaats waarbij de suiker wordt omgezet in karamel. Karamel heeft een zeer specifiek te herkennen smaak.

Naast van suikerbieten wordt suiker ook gemaakt uit suikerriet en suikerpalm door middel van een raffinageproces.