Kruisberghoeve: Wasserij, spoelerij, compostering en landbouw

Sla navigatie over

Home › Over ons

Over ons

Historiek Kapel van Kruisberg
Historiek Kapel van Kruisberg
De oude boerderij
De oude boerderij
Vorige Volgende

De oude boerderij (de Kruisberg) dateert van 1832 en heeft altijd dienst gedaan als schapenboerderij. De schapen graasden op de uitgestrekte heivelden rond de boerderij.

Wat verder van de oude boerderij werd in 1880 een kapel gebouwd, behorende tot 'de Kruisberg'. In 1648 werd de parochiekerk van Hooge Mierde (NL) van de katholieken ontnomen. De katholieken bouwden hierna, op Brabants grondgebied, een schuurkerk zodat ze toch een gezamenlijke plaats zouden hebben om hun geloof te kunnen vieren. In 1880 werd op de plaats van de schuurkerk de kapel van de Kruisberg gebouwd. Volgens verschillende legendes zou de naam “Kruisberg” ontstaan zijn door:

  • de dood van een man die werd getroffen door een bliksem inslag
  • dat er manslag is gepleegd
  • een kruis dat als aandenken aan een oude bidplaats zou geplaatst zijn

In 1941 werd de Kruisberg verkocht aan de heren André en Jean Emsens, grootvader en oom van de huidige eigenaar. De 8 volgende jaren werden de gronden, die tot de boerderij behoorden, ontgint. De verschillende percelen werden van heigrond bewerkt tot grote akkerbouwpercelen op basis van een plan, uitgewerkt door de Nederlandse Heide – Maatschappij.
Tijdens de oorlogsjaren werd als start van het landbouwbedrijf Kruisberghoeve een woonst met aangrenzende schuur gebouwd. Deze behoren nu tot de kern van de boerderij.De kapel, nu behorende tot het erfgoed van de boerderij, werd tijdens deze oorlog volledig uitgebrand. Samen met het bouwen van de boerderij besloot men de kapel in zijn originele staat te restaureren.

Momenteel zijn de Kruisberg en de Kruisberghoeve eigendom van Dhr. Jean-Louis de Cartier de Marchienne. Het bedrijf heeft door de jaren heen verschillende zijtakken genomen, naargelang het product of de methode waar er vraag naar was. Met akkerbouw als blijvende bedrijvigheid werden er in het verleden graszoden geteeld, koolzaden gekweekt en aan bloemen en planten teelt gedaan.

De laatste jaren is de Kruisberhoeve uitgegroeid tot een bedrijf gespecialiseerd in het composteren van groenafval, het spoelen van allerlei landbouwproducten en het telen van akkerbouw gewassen. Om op een veilige manier met grote capaciteiten te kunnen werken werd het erf aangevuld met verschillende schuren waarbinnen strikte hygiëne- en veiligheidsregels gelden.

Binnen de spoelerij kunnen producten zoals wortelen, schorseneren, kruiden en aardappelen gewassen, gesneden, gesorteerd en/of gelezen worden.
Het bedrijf composteert alle geleverde biologisch afbreekbaar groenafval op een duurzame en innoverende manier tot 100% natuurlijke groencompost, deze compost is een ideale voeding voor iedere bodem.
En met het oog op rendabiliteit en een gepaste timing worden er ieder jaar op een verantwoordelijk wijze verschillende gewassen geteeld.. Enkele van onze producten zijn aardappelen, wortelen, bonen en maïs.